Vilkår og betingelser

Version 2019: 1. Gældende fra 15. april 2019. Tjenesteudbyderen forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid. Opdateringer vil blive offentliggjort på www.gospara.com ("Vilkår og betingelser").

1. Definitioner

"Sporingsservere" henviser til de servere og anden hardware og infrastruktur, der er nødvendig for at levere tjenesten. "Sporing" henviser til den enhed, der aktiverer tjenesten. "Sporet web" betyder www.gospara.com. "Aftale" betyder minimumskontraktperioden og en sammenhængende kontraktperiode i henhold til punkt 5.1.

Ved "Bruger" menes ejeren af ​​et Spor. Ved "Minimumskontraktperiode" menes den periode, hvori brugeren har accepteret at bruge og betale for tjenesten. Ved "Livstid" menes den tid, brugeren har betalt for tjenesten i kontraktperioden det offentlige telesystem, som tjenesten stilles til rådighed gennem "Prisfastsættelse" refererer til prisen på de tjenester, der er angivet i serviceaftalen. "Serviceaftale" betyder aftalen mellem tjenesteudbyderen og brugeren. "Serviceudbyder" refererer til Spåra Group AB.

2. Aftale

2.1 Tjenesten er afhængig af, at brugeren og tjenesteudbyderen har underskrevet en gensidig serviceaftale på Spåras web. Serviceaftalen bestemmer aftaleperioden og indgås online på Spåras Web ved betaling for den ønskede levetid.

2.2 Serviceaftalen og de generelle vilkår og betingelser, herunder tilføjelser til denne beslutning, regulerer tjenesten. Tjenesteudbyderen har ret til at ændre de generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af at tjenesteudbyderen foretager ændringer i aftalen, vil tjenesteudbyderen underrette brugeren ved at offentliggøre de ændrede generelle vilkår og betingelser på www.gospara.com. Brugeren accepterer sådanne ændringer gennem den næste betaling.

2.3 Ingen ændringer i garantierklæringen foretaget af en salgsrepræsentant, distributør, repræsentant eller medarbejder hos serviceudbyderen må ændre serviceaftalen eller de generelle vilkår og betingelser.

Serviceomfang

3.1 Tjenesten omfatter (i) GSM-kommunikation mellem Spåra-enheden og Spåra-servere, (ii) Kommunikation mellem Spåra-servere og brugerens mobiltelefon via Spåras app, (iii) e-mail-kommunikation mellem Spåra-servere og brugeren, og (iv) ) adgang til Spåra- Web via internettet. Tjenesteudbyderen giver også adgang til support i kontraktperioden, adgang til gratis softwareopdateringer og brugsret til software inkluderet i tjenesten. Det er brugerens ansvar at handle på alarmer transmitteret af Spåra-systemet og at vedligeholde aktuelle oplysninger på Spåras Web.

4. Tjenestens tilgængelighed

Tjenesten er tilgængelig både i det land, hvor brugeren normalt bor, og i de lande, der er angivet på www.gosparas.com. Al telekommunikation mellem Spåra-enheden og Spåra-servere er inkluderet i gebyret for tjenesten. Der er ingen ekstra roamingtakster for international brug i de lande, hvor tjenesten tilbydes.

5. Kontraktperiode

5.1 Serviceaftalen har en kontraktperiode på et til fem år fra betalingsdatoen og kan herefter forlænges med et eller to år ad gangen.

5.2 Brugeren kan opsige serviceaftalen ved udløbet af indeværende aftaleperiode.

5.3 Tjenesteudbyderen kan til enhver tid opsige Serviceaftalen og Tjenesterne til Brugeren uden forudgående varsel eller med nogen anden forpligtelse over for Brugeren, hvis denne overtræder denne Aftale.

6. Brug af indbyggede SIM-kort

6.1 Sporing af enheden har et indbygget SIM-kort, der tilhører tjenesteudbyderen og ikke brugeren. Tjenesteudbyderen forbeholder sig retten til at afbryde tjenesten og permanent spærre SIM-kortet, hvis: (i) kunden trods gentagne rykkere undlader at betale det aftalte servicegebyr i kontraktperioden, (ii) SIM-kortet misbruges på nogen måde eller fjernet fra sporingsenheden.

6.2 Hvis tjenesten afbrydes, skal enheden sendes til SIM-kortudvekslingstjenesteudbyderen. Der opkræves et minimumsservicegebyr på SEK 490 for dette.

6.3 Hvis sporingsenheden og/eller dens interne SIM-kort mistes eller stjæles, er brugeren forpligtet til straks at underrette tjenesteudbyderen. Indtil meddelelsen er modtaget af tjenesteudbyderen, er brugeren ansvarlig for alle gebyrer i forbindelse med brugen af ​​Track-enheden eller SIM-kortet.

7. Livsvarigt gebyr

7.1 Brugeren accepterer at betale livstidsgebyret til tiden.

7.2 Livstidsgebyret betales af kunden forud på Spåras webshop. Den gældende valuta for din region er angivet i serviceaftalen.

7.3 Brugeren accepterer at betale et forsinket gebyr på 5 procent om måneden af ​​det ubetalte beløb og vil blive opkrævet på den følgende forfaldsdato.

8. Kreditkortoplysninger

Ingen kreditkortoplysninger, der kan misbruges, gemmes på Spåras Servrar.

9. Garanti for produktet og sporingsenheden

9.1 Den begrænsede garanti, der følger med sporingsenheden, er den eneste garanti vedrørende sporingsenheden.

9.2 Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at brugen af ​​sporingsenheden er på egen risiko. Sporingsenheden og tjenesten leveres "som den er" og "som tilgængelig".

9.3 Tjenesteudbyderen giver ingen garantier med hensyn til tilgængeligheden, egnetheden eller vedligeholdelsen af ​​tjenesten, og brugeren anerkender, at faktorer uden for tjenesteudbyderens kontrol kan påvirke kvaliteten og tilgængeligheden af ​​tjenesten.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 I det omfang loven tillader det, fraskriver Tjenesteudbyderen sig udtrykkeligt ansvar for eventuelle skader eller krav, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med leveringen af ​​tjenesterne eller dens brug af brugeren.

10.2 Tjenesteudbyderen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skade, omkostninger, udgifter eller andre krav, der opstår som følge af fejl eller mangler i Tjenesten eller Sporingsenheden.

11. Privatliv

11.1 Tjenesteudbyderen forpligter sig til ikke at stille data lagret på sporingsservere til rådighed for nogen part, der ikke er direkte forbundet med tjenesteudbyderen, medmindre brugeren skriftligt eller tjenesteudbyderen er forpligtet til at gøre dette i overensstemmelse med gældende lovgivning eller anden fastsat lovgivning. af en domstol eller anden kompetent myndighed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, positioner og bevægelser af sporingsenheden, oplysninger om brugerens adresse, status for alarmer og advarsler, telefonnumre, e-mail-adresser og brugernavne og adgangskoder.

11.2 Brugeren godkender hermed tjenesteudbyderens ret til at opbevare adgangsdata på Tracking-servere for at assistere brugeren i tilfælde af support og fejlfinding, samt til systemvedligeholdelse og softwareopgraderinger.

11.3 Tjenesteudbyderen og dennes forhandler forbeholder sig retten til at kontakte brugeren ved hjælp af kontaktoplysningerne gemt på Tracking-servere for at underrette brugeren om eventuelle problemer, forbedringer eller andre ting, der påvirker kvaliteten og sikkerheden af ​​tjenesten.

12. Opsigelse

Opsigelse skal ske skriftligt og skal sendes til Spåra Group AB, Gustavslundsvägen 12, SE-167 51 Bromma, Sverige.En meddelelse anses for at være modtaget, når tjenesteudbyderen har bekræftet modtagelsen. Hvis tjenesteyderen ikke har bekræftet modtagelsen, anses en meddelelse dog for modtaget efter syv dage, efter at den er afsendt med posten. Gældende lov Serviceaftalen og de generelle vilkår og betingelser er underlagt svensk lov uden hensyntagen til juridiske konflikter eller principper.